Velkommen

Velkommen til Fjordlandsskolen

Fjordlandsskolen ligger i den sydligste del af Frederikssund kommune i naturskønne områder tæt ved skov, ås og vand, mellem Isefjorden og Roskilde fjord. Vi lægger vægt på friluftsliv og fællesskaber. Vi arbejder på at være en del af nærmiljøet og lokalsamfundet.
Vi ønsker at gøre vores elever parate til livet i Hornsherred, på Sjælland, i Danmark, Norden og verden, ved at give dem kundskaber og færdigheder, der hjælper dem videre i deres fremtid.
Ved at skabe den åbne skole vil vi fortsat arbejde på at benytte vores fantastiske beliggenhed i undervisningen.


Vi er en skole med elever fra 0. – 9. klasser fordelt på tre afdelinger:
Afd. Dalby med elever fra 0. – 9. klasse (fra 2017 kun til 6. kl)
Afd. Skuldelev med elever fra 0. – 6. klasse
Afd. Skibby med elever fra 0. – 9. klasse


Pr. 1. august 2015 er en ny proces gået i gang, efter at Frederikssund kommune har ændret skolestrukturen. Vi har været tre selvstændige skoler, som nu er ført sammen, og i fællesskab skal vi tilrettelægge dagligdagen og undervisningen, så alle på alle tre afdelinger får bedst udbytte af skoledagen – og hinanden.

Vi bestræber os på at skabe trivsel for alle. Alle elever skal opleve at blive hørt og set hver dag. Alle elever skal opleve sig socialt inkluderet. Alle på skolen skal anerkende forskelligheder.
Vi tror på, at et godt skole/hjem samarbejde er en af forudsætningerne for, at jeres barn får det bedste udbytte af undervisningen. Vi lægger vægt på et højt informationsniveau, både fra skole til hjem og fra hjem til skole.

Vi lægger vægt på, at det faglige udbytte af undervisningen er så højt som muligt, at vi altid skal stille krav til eleverne, så de ad den vej kan udvikle sig og blive dygtige.
Vi tror på, at vi skal rose børn for det, de er gode til og for det, de bliver gode til og hjælpe med det, de har vanskeligt ved. Vi tror på, at elever gennem konstruktiv kritik skal have at vide, hvis de ikke gør deres bedste.
Vi tror på at ved at sætte tydelige rammer for eleverne, ved både de og forældrene, hvilke forventninger vi har.

Vi har en forventning om, at forældrene også stiller krav til os, og at vi kan gå i dialog om skoledagens udfordringer med gensidig respekt for hinanden.


Vi glæder os til at byde elever og deres forældre velkomne på vores skole.

 

Venlig hilsen

Ledelsen v. Fjordlandsskolen