Billedet på sidehoved
  • Fjordlandsskolen
Billedet på sidehoved

 - vi tænker nyt og tør godt!

Program for Læringsledelse - PLL

Frederikssund Kommune deltager i program for læringsledelse, der gennemføres i perioden 2015 til og med 2019.

Programmets hypotese er, at hvis der gennemføres pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling, der systematisk understøttes af og bevidst arbejder
på grundlag af data for læring og trivsel, vil dette føre til en markant, dokumenterbar forøgelse af børns læring og trivsel, af forældrenes tillid til skolen og af
medarbejdernes professionelle selvanerkendelse.

Derfor gennemføres der i september-oktober 2015, 2017 og 2019 en omfattende kortlægning, der er udformet som netbaserede, elektroniske spørgeskemaer,
som besvares af alle skolens elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre.

Resultatet af kortlægningen omsættes til kvalitetsprofiler for kommuner, skoler og klasser og til læringsrapporter for hver enkelt kommune.
På baggrund af disse identificeres der pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling for alle lærere, pædagoger og ledere.

Om målet nås, afgøres ved at sammenligne skolernes performance ved projektstart i 2015, i 2917 og ved projektets afslutning i 2019.