Billedet på sidehoved
  • Fjordlandsskolen
Billedet på sidehoved

 - vi tænker nyt og tør godt!

LP modellen
 
På Fjordlandsskolen anvender vi LP modellen.
 
LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse.
Lærere og pædagoger tager udgangspunkt i udfordringerne i skolehverdagen og i egen pædagogisk praksis.
Modellen giver mulighed for at forstå elevernes adfærd og læringsstrategier gennem andre perspektiver end det traditionelle individ-perspektiv.
 
Modellen bygger på systemisk teori. Systemteori er et samlebegreb for flere teorier, som lægger vægt på at individet er i interaktion med forskellige sociale systemer.
 
Enhver elevgruppe kan betragtes som et socialt system.
Fællestrækket i sociale systemer er, at aktørerne deltager i et system, hvor den enkelte påvirker helheden og selv bliver påvirket af helheden.
 
Målet er:
 
- Eleverne oplever bedre trivsel og øget selvværd i forhold til skolearbejdet
 
- Større fagligt udbytte for eleverne

- Øget trivsel og fælles sprog for pædagoger, lærere og faglærere